Nastała prawdziwa demokracja.

Nastała prawdziwa demokracja.